ברגי הדרום - חנות כלי עבודה, כלי עבודה חשמליים וידניים  וציוד טכני